ΕΤΑΙΡΟΙ

ARTIT Αθήνα

Ελλάδα

Η Artit είναι μια πλατφόρμα που βασίζεται στην πεποίθηση ότι η τέχνη είναι ένα ισχυρό εργαλείο που διευκολύνει την αυτοέκφραση και προκαλεί αλλαγές. Αποστολή μας είναι να ανακαλύπτουμε και να επιβραβεύουμε σύγχρονους εικαστικούς καλλιτέχνες που προσπαθούν να δημιουργήσουν μια καλύτερη εκδοχή του κόσμου στον οποίο ζούμε. Βλέπουμε την τέχνη ως μέσο για την ευαισθητοποίηση γύρω από θέματα που επηρεάζουν τη ζωή μας ως άτομα και ως συλλογικότητα. Ενισχύουμε τις φωνές καλλιτεχνών και οργανισμών που αγωνίζονται για ένα λαμπρό μέλλον για τον κόσμο, ιδιαίτερα εκείνων που αντιμετωπίζουν θέματα οικολογίας, κοινωνίας και πολιτικής μέσω της τέχνης. Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντικό μέρος του έργου μας αποτελούν οι συνεργατικές ευρωπαϊκές συνεργασίες μας που διερευνούν τη διασταύρωση των τεχνών και της κοινωνίας στην πράξη.

KMOP Policy Center

Βέλγιο

Το KMOP Policy Center ιδρύθηκε από την KMOP, το 2020, με στόχο τη διεξαγωγή εμπεριστατωμένης έρευνας, την παραγωγή αποτελεσματικών, τεκμηριωμένων πολιτικών και την υποστήριξη κοινωνικών θεμάτων.  Αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία της KMOP στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, το KMOP Policy Center αναλύει, σχεδιάζει και συνιστά πολιτικές που προωθούν την κοινωνική ευημερία, την ατομική ευημερία και τις ίσες ευκαιρίες, επιφέροντας πραγματική αλλαγή για τα άτομα και τις κοινότητες. Ειδικότερα, αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες γνώσεις για τον σχεδιασμό πολιτικών με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Τα εργαλεία σχεδιασμού πολιτικής μας περιλαμβάνουν:

Έρευνα – Το KMOP Policy Center διεξάγει εμπεριστατωμένη έρευνα που αφορά κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, διαφωτίζει τη δημόσια συζήτηση και ενισχύει τη διαμόρφωση πολιτικής, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Αξιολόγηση κοινωνικών επιπτώσεων – Το KMOP Policy Center έχει αναπτύξει τον Δείκτη Ευημερίας Reframing Welfare Index (RWI), ένα καινοτόμο εργαλείο για την αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής και την αξιολόγηση δράσεων και πολιτικών.

Δημοσιεύσεις – Το KMOP Policy Center δημοσιεύει ενημερωτικά δελτία πολιτικής και συστάσεις σχετικά με πρακτικές που προωθούν κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς και μειώνουν τις ανισότητες στην ευημερία.

CESIE

Ιταλία

Η CESIE είναι ένας μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός που εδρεύει στο Παλέρμο (Ιταλία) και ιδρύθηκε το 2001. Ο οργανισμός δεσμεύεται να προωθεί την πολιτιστική, κοινωνική, εκπαιδευτική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η CESIE συμβάλλει στην ανάπτυξη και την εξέλιξη μέσω της ενεργού συμμετοχής των ανθρώπων, της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμών, εκτιμώντας πάντα την ποικιλομορφία. Εμπνευσμένη από το έργο και τη ζωή του Danilo Dolci, η CESIE επικεντρώνει τις δράσεις της στην έρευνα των κοινωνικών αναγκών και προκλήσεων και στη χρήση καινοτόμων μαθησιακών προσεγγίσεων και τεχνικών δημιουργικής σκέψης που διεγείρουν τη δημιουργία ιδεών, την επίλυση προβλημάτων και την ικανότητα να σκέφτεται κανείς έξω από τα συνηθισμένα ατομικά και ομαδικά.  Με αυτόν τον τρόπο, ο οργανισμός συνδέει ενεργά την έρευνα με τη δράση μέσω της χρήσης τυπικών και μη τυπικών προσεγγίσεων μάθησης. Επιπλέον, η CESIE επωφελείται από ένα ευρύ δίκτυο εταίρων με 3000+ οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κέντρα νεολαίας, κοινωνικούς φορείς, σχολεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις και επιχειρηματίες στον κόσμο.

Amazing Youth

Ελλάδα

Η Amazing Youth είναι μια αστική κερδοσκοπική επιχείρηση που επικεντρώνεται στην οικοδόμηση της κοινωνίας των πολιτών και δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τους νέους και τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τη νεολαία, τους εμπειρογνώμονες και τους εθελοντές με διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων, ώστε να δημιουργούν και να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες πολιτών. Η Amazing youth ιδρύθηκε το 2020, εν μέσω πανδημίας, ως ένα ελπιδοφόρο μήνυμα ένωσης και ανασυγκρότησης της κοινότητάς μας. Κύριος στόχος μας, μέσα από την πνευματική ανάπτυξη, είναι να εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε περιβαλλοντικές συνήθειες που βλάπτουν τον πλανήτη, να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των πολιτών σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας μας, να εξαλείψουμε τις ανισότητες στο εσωτερικό της και να δώσουμε διέξοδο σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία.

CARDET

Κύπρος

Το CARDET (Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης με έδρα την Κύπρο. Αποτελεί ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην ευρωμεσογειακή περιοχή, με παγκόσμια τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση. Το CARDET συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα έργα που αφορούν την ανάπτυξη της ανάπτυξης ικανοτήτων και του σχεδιασμού στην εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την υποστήριξη των νέων, την εκπαίδευση ενηλίκων, τον γραμματισμό, τα ψηφιακά εργαλεία, την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων και ηλικιωμένων.

APROXIMAR

Πορτογαλία

Η Aproximar είναι μια μη κερδοσκοπική ΜΚΟ που στοχεύει στην ενίσχυση του κοινωνικού και ανθρώπινου κεφαλαίου των οργανισμών ως στρατηγική για την ανάπτυξη της ικανότητάς τους να εκμεταλλευτούν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι εξωτερικές συνθήκες. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Aproximar οργανώνει και διαχειρίζεται προσωπικές, κοινωνικές, επαγγελματικές και οργανωτικές διαδρομές μέσω εξατομικευμένων έργων και έργων κοινωνικής καινοτομίας και μεταφοράς και διάδοσης καλών πρακτικών. Η Aproximar αναπτύσσει, υλοποιεί και παρέχει υπηρεσίες σε 4 κύριους τομείς, ένας από τους οποίους είναι ο τομέας Οικονομία, Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα. Για κάθε τομέα, προσφέρουμε έργα κοινωνικής καινοτομίας, εξατομικευμένη κατάρτιση και συμβουλευτική.  Οι τομείς εξειδίκευσής μας είναι η καθοδήγηση, η καθοδήγηση, η συγκέντρωση κεφαλαίων, η διαχείριση ολικής ποιότητας, η κοινωνική υποστήριξη, ο εθελοντισμός, η κατάρτιση, ο σχεδιασμός, οι διαδικασίες κοινωνικής καινοτομίας (ανάπτυξη νέων προϊόντων, εξατομικευμένα προγράμματα και μεταφορά καλών πρακτικών). Η Aproximar είναι φορέας αναγνωρισμένος από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Εργασιακών Σχέσεων (DGERT) για την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και φορέας διαπιστευμένος από την Αρχή Διαχείρισης του COMPETE 2020 σε θέματα καινοτομίας, ποιότητας, επιχειρηματικότητας και διεθνοποίησης.