ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πρόγραμμα σπουδών για επαγγελματίες

Το Πρόγραμμα Σπουδών σχετικά με το πώς να υποστηριχθούν οι νέοι με DS/ASD ώστε να γίνουν φορείς κοινωνικής αλλαγής μέσω της τέχνης απευθύνεται σε επαγγελματίες της τέχνης και της ψυχικής υγείας που εργάζονται με νέους με DS/ASD. Περιλαμβάνει ενότητες όπως “Χτίζοντας την ικανότητα για αυτο-αναστοχασμό μέσω της τέχνης” και “Καλλιτεχνική οπτική επικοινωνία για άτομα με DS/ASD.

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης "Express Yourself"

Αυτή η διαδραστική ψηφιακή πλατφόρμα αποτελείται από δύο χώρους: α) Μαθησιακό υλικό για τους επαγγελματίες που υποστηρίζουν τους νέους με DS/ASD και β) την ψηφιακή πλατφόρμα “Express Yourself” (Εφαρμοσμένη εκπαίδευση) για τους νέους με αναπηρίες ψυχικής υγείας να επικοινωνούν μεταξύ τους, να μοιράζονται ιδέες και να παρουσιάζουν εικονικά έργα τέχνης για να ευαισθητοποιηθούν και να δημιουργήσουν αλλαγές για τα ζητήματα που προκαλούν τους ίδιους και τις κοινότητες που εκπροσωπούν.

Ψηφιακή Εργαλειοθήκη

Η εργαλειοθήκη είναι ένας διαδραστικός οδηγός που βοηθά τα άτομα με αναπηρία ψυχικής υγείας να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία της τέχνης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Είναι ένα πρακτικό εργαλείο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν με τους άλλους με νόημα.